Lần đầu tiên phẫu thuật lồng ngực sử dụng máy tim phổi nhân tạo

22/08/2018
Truy cập nhanh