Bệnh phổi

“Ẩn họa” từ việc sử dụng thuốc lá điện tử

Thay vào việc sử dụng hút thuốc lá thông thường, thời gian gần đây một bộ phận giới trẻ đã chuyển sang dùng điếu thuốc lá điện tử (hay còn gọi Shisha điện tử) một cách thuận tiện hơn. Nhiều người cho rằng, đây là một thú vui mới, thể hiện đẳng cấp của nhữ

Truy cập nhanh