Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Sống khỏe mỗi ngày:

1.      Đăng ký dịch vụ:

Khách hàng có 2 cách để đăng ký dịch vụ

+        Cách 1: Từ điện thoại của khách hàng, soạn tin nhắn theo cú pháp:
DK YT gửi 1348 để đăng ký gói Điểm tin y tế
DK SKMB gửi 1348 để đăng ký gói Sức khỏe mẹ và bé
DK PB gửi 1348 để đăng ký gói Phòng bệnh
+        Cách 2: Khách hàng truy cập vào website dịch vụ http://khoemoigio.com và chọn nút đăng ký/chọn gói dịch vụ
+        Cách 3: Khách hàng truy cập vào wapsite dịch vụ http://khoemoigio.com và chọn nút đăng ký/chọn gói dịch vụ

2.     Hủy dịch vụ:

Khách hàng có 2 cách để hủy dịch vụ:

+    Cách 1: Từ điện thoại của khách hàng, soạn tin nhắn theo cú pháp
HUY YT gửi 1348 để hủy gói Điểm tin y tế
HUY SKMB gửi 1348 để hủy gói Sức khỏe mẹ và bé
HUY PB gửi 1348 để hủy gói Phòng bệnh

+    Cách 2: Khách hàng truy cập vào website dịch vụ  http://khoemoigio.com và chọn nút hủy.
 +   Cách 3: Khách hàng truy cập vào wapsite dịch vụ  http://khoemoigio.com và chọn nút hủy.

Hỗ trợ:
Các câu lệnh hỗ trợ qua SMS: soạn TG gửi 1348

Truy cập nhanh